Park Cinema

Адрес: "Park Bulvar", пр. Нефтчиляр  Телефон: (+994 12) 598-74-12/14